Om föreningen

Föreningen Långsjögården är en förening som bildades 1946 då Långsjögården byggdes i Nyland. Föreningens ändamål är enligt föreningens stadgar att tillhandahålla en samlingslokal för allmänheten. Styrelsen känner ett stort engagemang för Långsjögården. Vi är måna om en levande landsbygd och vill fortsätta driva Långsjögården och utveckla verksamheten så att Långsjögården även i framtiden kan vara en naturlig mötesplats för de som är bosatta i området.

Föreningen arrangerar varje år ett antal evenemang vid Långsjögården. Förutom de arrangemang som anordnas av föreningen hyr privatpersoner, föreningar och företag Långsjögården för egna arrangemang.  

Föreningen Långsjöbygdens är ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund.