Ordförande

Peter Sundström

Kassör

Monika Lundell

Sekreterare

Solveig Nyström

Ledamot

Michael Juutinen

Ledamot

Patrik Näslund

Ledamot

Håkan Norberg

Ledamot

Marie-Ann Sundström

Suppleant

Micke Sjödin

Mer om föreningen