Vi har tagit fram en grov skiss över hur vi vill förändra gården, se länken nedan.

Skiss över gården

Vi har även tagit fram en ritning på altan/utescen, se länken nedan.

Ritning altan/utescen