Vi har under hösten 2011 påbörjat markarbetena på Långsjögården. Markarbetena utförs av Sjöstedts Åkeri.

Vi anlägger en ny parkering samt drar om vägen till baksidan. Vi anlägger även en ny parkering för hyresgästen till lägenheten.

Vi smalnar av infarten till Långsjögården för att skapa en mer välkomnande entré.

Vi förbereder kabeldragning och fundament till lyktstolpar.

Vi anlägger förbereder rabatter och planteringar samt gräsmatta och grusgångar.