Vi har byggt en ny altan/utescen på Långsjögården.

Stommen har byggts av Strindins Bygg och trallen har skruvats av ideella krafter.